Foto delavnica in tečaj v septembru 2018

Posted on julij 23, 2018

Pozdravljeni,

V mesecu septembru z Galerijo Fotografija pripravljamo 2-dnevno delavnico “Umetnost editiranja” (21., 22. september 2018) in pa 3-dnevno delavnico “Sporočilna moč fotografije” (27.-29. september 2018).

Obe delavnici potekata v majhnih skupinah v prostorih Galerije Fotografija v Ljubljani.

Vse informacij najdete tu: http://fotozmancojuvan.blogspot.com/2018/07/delavnica-in-tecaj-v-septembru-2018.html

Vabljeni!

Odziv s prejšnjih delavnic:

Manca nas je opremila z dovolj kvalitnega znanja, tako kot njena cenjena reportažna fotografija, je tudi ona pustila močan vtis, saj je na preprost, izčrpen, hiter, iskren, predvsem pa na svojstven način razgalila kar celoten pojem fotografije. Predavanja so se dotaknila naše kreativne, pripovedne, tudi tehnične sposodnosti, predvsem pa zbudila našo domišljijo, aktivirala različna čustva ob gledanju in razumevanju fotografij, izkušnja kako gledati in hkrati videti pa je meni najlubša. Po dolgem času sem lahko zbrano, predvsem pa z zanimanjem in veliko lahkoto sledil predavanju, z rezultatom petih ur v enem kosu, brez potrebnega odmora. Tako kot je čas njenih predavanj stekel hitro, upam, da bo čas do njene naslednje delavnice minil še hitreje.   – Sašo Jovanovič

Na delavnico editiranja foto projekta sem se odločil, ker sem se želel naučiti, kako iz gore fotografij izbrati najbolj sporočilne, jih postaviti v ustrezno zaporedje in z njimi na oseben način preko fotografije povedati svojo zgodbo. Manca na intenzivni delavnici ni dajala receptov in bližnjic, ampak nas je z veliko energije potrpežljivo vodila in z vprašanji spodbujala k razmišljanju. – Gal Kušar